Norske rettelser og oppdateringer

ANCHERS SWEATER TIL VOKSNE

Gjeldende versjon: 5
Hvis du har oppskriften i versjon 1 (se siste side av oppskriften), skriv til isager@isagerstrik.dk og motta en oppdatert versjon. Har du versjon 2, se rettelse nedenfor:

GARN
500 (550) 600 (650) g Isager Jensen Yarn farge 6s eller 101
150 (200) 200 (200) g Isager Alpaca 1 farge E7s eller 100
Genseren strikkes med en tråd av hver kvalitet.
eller
500 (550) 600 (650) g Isager Highland – strikkes med 2 tråder

Side 6
HALSUTSKJÆRING
Fell til raglan 28 (31) 34 (37) ganger. Det er nå 142 (146) 146 (142) m på pinnen. Klipp av garnet ved starten av omgangen (overgangen mellom ryggen og ermet).

BABETTES GJESTEBUD

Gjeldende versjon: 4

MÅL
Halv brystvidde, ikke blokket: 50 (54) 58 cm
Halv brystvidde, blokket: 57 (65) 73 cm
Halv vidde nederste kant, ikke blokket: 46 (50) 54 cm
Halv vidde nederste kant, blokket: 50 (58) 66 cm
Hel længde: 60 (63) 66 cm
Lengde på innsiden av erme: 40 – 45 cm, eller ønsket lengde

FORSTYKKE

Det økes ut 8 m totalt i hver side, og de nye m strikkes i ribb;

Når arbeidet måler 53 (55) 56 cm, settes de midterste 12 m over på en maskeholder, og hver halvdel strikkes ferdig hver for seg. Fortsett i mønster, men fell av på hver p fra halssiden 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 m, til det er felt av 24 m på hver side av de 12 midterm. Sett skulderm over på maskeholder, og strikk den andre siden av halsutskjæringen på samme måte. Sett skulderm over på en maskeholder.

ERMER

Strikk opp 102 (112) 122 m langs de rette sidene på ermehullet, ikke de 8 avfelte m i hver side.

Strikk mønster som nederste stykke på bolen:

1. p: 1 r, 1 vr * 2 r, 4 vr, 2 r, 2 vr, * gjenta * til * til de siste 10 m: 2 r, 4 vr, 2 r, 1 vr, 1 r.

2. p: * 2 r, 2 vr, 4 r, 2 vr, * gjenta * til *, og avslutt med 2 r.

Gjenta disse 2 p, og strikk 1. p en gang til.

Fortsett i mønster, og strikk 3 cm.

Nå starter felling i hver side på vekselsvis 6. og 4.(4.) 2. og 4.p og umiddelbart innenfor de 2 kantm.

Strikk til ermet måler 40 cm, eller ønsket lengde. Bytt til p nr. 3 og strikk vrangbord i ribb, 3 – 5 cm. Fell av i ribb.

BLOMSTER

Gjeldende versjon: 3

Side 2:
GARN
200 (250) 300 g Isager Tvinni farge 6s – bunnfarge
100 (100) 150 g Isager Tvinni farge 27s – blomster
100 (100) 150 g Isager Tvinni farge 39s – blomster
100 (150) 200 g Isager Tvinni farge 40s – blader

SIde 3:
Ermer
Legg opp 62 m på strømpepinne nr. 2,5, i bunnfargen. Strikk 6 cm vrangbord, 1 r, 1 vr. Bytt til pinne nr. 3, og øk jevnt ut til 90 (98) 116 m. Start mønsteret med de 3 m i borden, deretter resten av omgangen i mønster, som også her starter og slutter speilvendt likt ved borden. La alltid omgangen starte ved borden, og øk 1 m ut på hver 7. omgang like etter og like før borden. De nye maskene strikkes etter hvert inn i mønsteret. Øk ut på denne måten i alt 16 ganger til det er 122 (130) 148 m på
pinnen. Strikk videre opp til hele ermet måler ca. 45 (46) 47 cm, og avslutt med samme mønsteromgang som på genseren. Sett 3 m + 5 m på hver side av den over på en maske-holder til ermehull, og sett ermene inn i ermehullene på genseren.

BLÅ

Gjeldende versjon: 3

Side 5:
GARN
300 (350) g Isager Tweed frg. Navy eller Turquise
150 (150) g Isager Silk Mohair frg. 47 eller 44
De to garnene strikkes sammen

Brick sweater

Gjeldende versjon: 4

Side 8, spalte 2, linje 20:
Bytt ut frg. B med frg. E og frg. D, og legg opp nye m slik:

Side 8, spalte 2, siste avsnitt:
2. p: Strikk 1 r – 16 (16) 16 (16) 16 vr med frg. D – bytt til frg. E og strikk 16 (19) 22 (25) 28 vr – bytt til frg. A og strikk 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 1 r.

Side 9, spalte 1, linje 12:
1. p (retten): Strikk 2 r – 1 vr – 1 r – 1 vr – 1 r med frg. A – bytt til frg. E, og strikk 16 (19) 22 (25) 28 r – bytt til frg. D, og strikk 17 (17) 17 (17) 17 r – forsæt med frg. D, og strikk videre over venstre forstykke: 30 (33) 36 (39) 42 r – bytt til frg. A, og strikk 6 m ribb.

Side 8, spalte 1, linje 27:
1 r med frg. A – bytt til frg. A, og strikk 32 (35) 38 (41) 44 r – bytt til frg. E, og strikk 31 (34) 37 (40) 43 r – 1 r – 1 vr – 1 r – 1 vr – 2 r.
2. p: Strikk 1 r – 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 31 (33) 36 (39) 41 vr med frg. E – bytt til frg. A, og strikk 32 (35) 38 (41) 44 vr – bytt til frg. A, og strikk 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 1 r – 1 lfm – 1 r.
Strikk 1. og 2. p ytterligere 3 ganger (4 ganger i alt).

Cable 2

Gjeldende versjon: 2

200 (200) 250 (250) g Tvinni fv 100
125 (125) 150 (150) g Silk Mohair fv 60

CHERRY

Aktuelle versjon: 3

Side 7, Venstre side (mot forstykke)
Det er nå felt av 27 (30) 37 (40) m på 48 (52) 56 (60) p.
Det er 52 (54) 52 (54) m igjen på p.

Side 8, øverst:
Strikk 2 (3) 2 (3) r, og fell av de resterende 20 (22) 20 (22) m fra vrangen.

DUNE

Gjeldende versjon: 3

ERMER Side 7, kolonne 1, linje 4
Neste omg: 1 r – 1 ny m – 14 (16) 16 (18) r – [* 1 vr – 1 r *. Gjenta fra * til * ytterligere 10 ganger – 1 vr (vær oppmerksom på at ribbmaskene på vrangborden skal fortsette ubrutt oppover)] – 14 (16) 16 (18) r – 1 ny m – 2 r.

ERMER Side 7, kolonne 1, linje 16
Størrelse M: Øk ut på hver 6. omg ved å strikke opp 1 ny m på hver side av de 3 markerte m i alt 15 ganger (90 omg) = 90 m.

Kirsten shirt

Gjeldende versjon: 2

Side 12, kolonne 1
vendemaskene, strikk vrang pinnen ut.
Sett de resterende 24 (26) 26 (30) 30 (30) maskene over på en maskewire.

Side 12, kolonne 1
Venstre skulder
Strikk med farge A.
1. pinne (retten): Strikk 34 (36) 36 (40) 40 (40) rett, fell 19 (23) 23 (23) 23 (23) masker jevnt av, strikk rett til det gjenstår 6 (7) 7 (7) 7 (7) masker på pinnen, snu. La de første 34 (36) 36 (40) 40 (40) maskene hvile til høyre skulder. Strikk frem og tilbake over de 34 (36) 36 (40) 40 (40) maskene på venstre skulder med forkortede pinner.
(…)

Side 12, kolonne 2
Høyre skulder
Strikk frem og tilbake over de 34 (36) 36 (40) 40 (40) maskene på høyre skulder med farge A:
(…)

London

Gjeldende versjon: 2

MATERIALER
400 (450) 500 (550) g Isager Alpaca 3 frg. 43
eller
400 (450) 500 (550) g Isager Jensen Yarn frg. 8s
125 (150) 175 (200) g Isager Silk Mohair frg. 63

MOUSE

Gjeldende versjon: 2

Side 6:
ERMER
Strikk opp 68 (68) 78 (82) m rundt ermehullet på en liten rundpinne. Strikk opp med Spinni og strikk en omg vr. Fortsett i mønster som før, og marker 1 m under ermet. På hver side av denne m skal du på hver 8. (8.) 6. (6.) omg felle inn 1 m ved å strikke 2 m sm før og etter den markerte m. Du feller inn kun på omg med Spinni. Bytt til strømpepinne når ermepinnen blir for stor. Når ermet måler 22 (25) 28 (29) cm, eller har den ønskede lengden, og det er 46 (42) 46 (46) m på pinnen, avslutter du med 1 omg i Spinni. På nesten omg strikker du 2 m sm hele veien rundt til 22 (22) 24 (24) m. Bytt til pinne 3,5 og strikk 2 omg ribb med Eco Soft farge E6s, fortsett med Eco Soft farge E7s til vrangbord måler 5 (6) 7 (8) cm som nederste kant. Fell av i ribb. Fest alle løse tråder.

Spenn genseren ut på et håndkle, og legg over et fuktig klede. La klede tørke på genseren.

PALERMO

Gjeldende versjon: 3

GARN
250 (250) 250 (250) g Isager Hør Organic farge ink (sort) eller
150 (150) 150 (200) g Isager Alpaca 2 farge 30
100 g av hver av fargene: indigo, khaki, nougat
Det strikkes med 2 tråder gjennom hele arbeidet.

Relief til barn

ERMER
Strikk opp 11 (11) 13 (13) x 6 = 66 (66) 78 (78) m rundt kanten av ermehullet på en liten rundpinne. Strikk 3 cm frem og tilbake (samme lengde som ermehullet), og fortsett på en liten rundpinne eller strømpepinner. Marker de 5 midterste m under ermet. Se ermemerket i mønsteret. Strikk rundt som på bolen, og fell 1 m på hver side av de 5 markerte m på hver 4. (4.) 5. (5.) omg. Bytt til strømpepinner når den lille rundpinnen blir for stor. Når det er 30 (30) 40 (40) m igjen på pinnen, og ermet måler ønsket lengde, bytter du til pinne nr. 4 og fortsettes i ribb 4 – 5 cm. Fell av med Italiensk avfelling. Sy ermehullet sammen med de 15 m på tråden fra for- og bakstykket.

SUGAR

Den nåværende versjonen av SUGAR er versjon 4.

GARN
200 (200) 250 (250) g Isager Trio frg. Sage
250 (300) 350 (350) g Isager Merilin frg. 41

STRIKKEPRØVE

Legg opp 22 m med begge trådene og strikk 1. p fra vrangen.
1. p: Strikk en kjedekantmaske ved å legge tråden opp på venstre pinne og løfte 1. m løst av under den uten å strikke den, 1 m løst av med tråden foran m, 5 r, 2 vr, 4 r, 2 vr, 5 r, 1 m løst av med tråden foran m, 1 r
2. p: Strikk en kjedekantmaske og strikk de øvrige m r.
3. p: Som 1. p.
4.
p: Som 2. p, men med flette i de 2 x 2 rettmaskene.
Når de 4 p er strikket 2 ganger, strikker du den 1. p og deretter en p med økning og KNAPPHULL fra retten:
1 kjedekantmaske, 4 r, kast på pinnen, 2 r sm, 4 r, 1 ny m dr r opp i lenken, de øvrige m r.
Neste p (vrangen): 2 m løst av med tråden foran m, * 5 r, 2 vr. * Gjenta * til * og avslutt med 5 r, 1 m løst av med tråden foran m, 1 r.

Neste p (vrangen): 2 m løst av med tråden foran m, 3 r, kast på pinnen, 1 r, 2 vr, 5 r, 2 vr, 5 r, 1 m løst av med tråden foran m, 1 r.
Knapphullet ligger nå tett opp på fletten, og vil passe fint til en knapp som sys fast midt i den rillestrikkede kanten på det motsatte forstykke. Vær alltid oppmerksom på ikke å plassere et knapphull i midten av en kant. Det er den ytterste siden av knapphullet som skal lene seg opp mot knappen.
Fortsett som før, men husk at det nå også er 5 m i midterste stripe, og dermed 23 m på pinnen.
Når de 4 p er strikket 6 ganger, strikker du den 1. p, og deretter en p med knapphull på samme måte som før = 9 riller mellom knapphullene.
Når de 4 p er strikket 9 ganger, strikker du den 1. p, og deretter feller du av fra retten.
Mål strikkeprøven, som nå gjerne skulle måle 9 x 10 cm. Er den for liten, må du strikke på tykkere pinne, og er den for stor, må du strikkes på tynnere pinne

BAKSTYKKE

Når du har felt av 12 (19) 19 (26) m i hver side, fortsetter du videre opp over de 81 (81) 95 (95) m (11 (11) 13 (13) x 7 m + 4 m) i mønster. Det er nå en flette ytterst i hver side + den ytterste rettmasken, som skal brukes til sammensying. Når arbeidet fra ermehullet måler 20 (21) 22 (23) cm, markerer du de midterste 23 (23) 25 (25) m til nakke, og du starter å strikke vendepinner til skuldrene. Det er 29 (29) 35 (35) m til skulder i hver side.

ERMER

Legg opp 48 (48) 56 (56) m (4 x 11 (11) 13 (13) m + 4 m) med begge trådene.

SWAN

MÅL
Ermelengde fra ermehull: 43 (43) 39,5 (38) cm

ERMER
Legg opp 46 (46) 50 (50) m med italiensk opplegg på p nr. 4,5. Strikk dobbelstrikk og ribb, som på bolen til vrangborden måler 5 (5) 7 (5) cm.
Størrelse M-L: Øk ut på hver 4. omg i alt 26 ganger = 104 omg. Etter alle økingene er det er det 102 m på p og hele ermet måler ca. 39,5 cm.
Størrelse L-XL: Øk ut vekselvis på hver 3. og hver 4. omg i alt 30 ganger = 105 omg. Etter alle økingene er det 105 m på p og hele ermet måler ca. 38 cm.

SWIRL

Den nåværende versjonen: 3

Side 4
KONSTRUKSJON
Genseren har en dyp raglan og en oversize passform.
Du strikker rundt nedenfra og opp.
Ermer og bol settes sammen til bærestykket, og du strikker videre rundt, samtidig som du feller inn til raglan på for- og bakstykke. Ermene strikkes rett opp, og du strikker 3 r sm over maskene, så ermet rynkes sammen øverst. Genseren avsluttes med en bred vrangbord i ribb, lik den på ermene og bolen.

Side 6, kolonne 2, midten
BÆRESTYKKE
(…)
Gjenta de siste 2 p, til du har snudd arbeidet 4 x 14 m i hver side.
Heretter skal du ikke lenger fell inn til raglan.
Neste p (retten): Strikk til første markør på tråden på venstre skulder, løft lenken som markøren sitter på opp på venstre p, og strikk den r sm med neste m.

Side 7
HALSKANT
Nå fortsetter du rundt i ribb (1 r – 1 vr) over de 150 (150) 154 (154) 162 (162) m på halskanten. Tilpass ribben så rettmaskene av raglanmaskene fortsetter ubrutt opp i ribben. Strikk i alt 6 omg ribb i farge A. Bytt til farge B, og strikk 2 omg r. Bytt til farge A, og strikk 1 omg r og 5 omg ribb (1 r – 1 vr).
Bytt til farge B, og strikk 1 omg r. Strikk nå 1 omg hvor du strikker 2 r sm over hver raglanfelling, så det deretter er 146 (146) 150 (150) 158 (158) m på pinnen.
Bytt til farge A, og strikk 4 omg ribb. Avslutt med 4 omg dobbeltstrikk og italiensk avfelling.

Tan topp og shorts

Gjeldende versjon: 2

Side 9, kolonne 1+2
SAMTIDIG, etter 22. p, skal det ikke strikkes en knutekantmaske mot halssiden, da kilen stopper her. Det er nå 38 (41 ) 45 (45) m på p.

For størrelsene S, L og XL strikkes 23. p slik
23. p: 1 lfm, 2 r, 2 vr, 28 (-) 32 (32) r, 2 r sm, 1 r, 2 vr, 3 r. Det skal være samme antall masker på størrelse L og XL, da de starter med det samme antall m = 45, og har det samme antall fellinger frem til den 23. pinnen.
24. p: 3 lfm, 2 r, 27 (-) 34 (34) vr, 2 r, 2 lfm, 1 r. Det skal være samme antall masker på stærrelse L og XL, da de starter med det samme antall m = 45, og har det samme antall fellinger frem til den 23. pinnen.
For størrelse M strikkes den 23. pinnen slik:
23. p: 1 lfm, 2 r, 2 vr, – (31) – (-) r, 2 r sm, 1 r, 2 vr, 3 r .
24. p: 3 lfm, 2 r, – (31) – (-) vr, 2 r, 2 lfm, 1 r.

Fortsett således med å felle mot halssiden og mot ermehullet som beskrevet.
Når alle fellingene er strikket er det 12 (12) 12 (12) m på p.

 

Torhilds Out of the Blue

Gjeldende versjon: 2

Side 7:

FORSTYKKE
(…)
Nå strikkes halsutskjæringen: Strikk 84 m i mønster, sett de sist strikkede (midterste) 22 m over på en maskeholder/tråd, og strikk hver side ferdig for seg. Det er nå (146 – 22)/2 = 62 m til hver skulder.

Torhilds striber

Gjeldende versjon: 2

BAKSTYKKE
(…)

Strikk 28 p videre opp (avslutt med en p fra vrs), idet det strikkes 1 km og 2 glattstrikkede m i starten, og 2 glattstrikkede m og 1 km i slutten av hver p. Etter de 28 p felles det av med vannrette m som beskrevet øverst i oppskriften – start med højre skulder. Da denne måten å felle på fyller litt, kan det være en fordel å felle av med et halvt nummer tynnere pinne.
Når højre skulders m er felt av, settes de midterste 47 m på en snor eller maskeholder til halsutskjæring, og det felles av med vannrette m på samme måte som på højre skulder.

TEXTURE VEST

Gjeldende versjon: 3

Side 6, kolonne 2, midten
Strikk 4 p dobbelstrikk:
1. p (retten): 1 r – * 1 r – 1 lfm *. Gjenta fra * til *, og avslutt med 2 r.
2. p: * 1 r – 1 lfm *. Gjenta fra * til *, og avslutt med 1 r.
Gjenta disse 2 p én gang (4 p i alt).
Bytt til p nr. 6,5, og fortsett i ribb:
1. p (retten): 1 r – * 1 r – 1 vr *. Gjenta fra * til *, og avslutt med 2 r.
2. p: * 1 r – 1 vr *. Gjenta fra * til *, og avslutt med 1 r.

Side 7, kolonne 1, midten
Strikk mønster:
1.p (retten): Strikk 8 m i ribb (som på 1. p ovenfor) – strikk mønster etter rapporten i Diagram 1 (start på 1. mønsterpinne) til det gjenstår 9 m – strikk 8 m i ribb (som på 1. p ovenfor).

Side 8, kolonne 2, seksjon 3
HØYRE FORSTYKKE
Strikk nå frem og tilbake over de 40 (46) m på høyre forstykke i mønster etter rapporten i Diagram 2, samtidig som du feller inn til ermehull:
2. p (vrangen): 2 r – 1 vr – 2 vr sm – strikk i mønster p ut (den første m er en knutekantmaske som skal brukes til å strikke opp m senere, og strikkes r på alle p).

Side  10, kolonne 1, 14. linje:
Avslutt på (7.) 1. p av diagrammet, som er en p fra retten.

VIRGINIA

Gjeldende versjon: 2

Sida 3:

MATERIALER
Farge A:
200 (250) 300 (350) 400 (450) 500 g Isager Merilin frg. 9
100 (125) 150 (175) 200 (225) 250 g Isager Silk Mohair frg. 63
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet.

Farge B:
50 (100) 100 (100) 100 (100) 100 g Isager Jensen Yarn frg. 30
Det strikkes med en enkelt tråd.

ÅRET RUNDT

Gjeldende versjon: 2

Side 4, kolonne 2, midten

Nå skal det økes m ut i hver side, og de ytterste 7 m skal strikkes r på alle p til kant: Strikk først m på ermet, og legg deretter opp 69 (68) 79 (86) 93 m i forlengelse av maskene på pinnen. Strikk tilbake over alle m, og legg opp 69 (68) 79 (86) 93 m også i den andre siden = 220 (220) 244 (242) 286 m, og en lengde på 50 (50) 55 (65) 65 cm. Fortsett med mønsterstriper over alle m, og strikk 15 (17,5) 20 (22,5) 25 cm skulder. Husk rettstrikken til kant i hver side.