Strik a la carte 1

Sukkertrøjen

Side 35: Slå 228 (253) m op…

Zig-zag Jakke

Side 125: Første spalte, 2. linje skal der stå 55 og ikke 54 m.

Modelberegning

Side 166: Sidste linie mangler… samtidig med, at der også må tages højde for kantmasker til sammensyning.