Svenska korrigeringar och uppdateringar

Anchers tröja til vuxna

Den nuvarande versionen av Anchers tröja til vuxna är version 2

Sida 6
HALSRINGNING
Sticka raglanminskningarna 28 (31) 34 (37) ggr. Nu är det 142 (146) 146 (142) m på stickan. Tag av garnet vid varvets början (övergången mellan bakstycke och ärm). (…)

BARNTRÖJA RELIEF

ÄRMAR
Plocka upp 11 (11) 13 (13) x 6 = 66 (66) 78 (78) m längs ärmhålskanten med en kort rundsticka 5 mm. Sticka 3 cm fram- och tillbaka (samma längd som ärmhålet), fortsätt i rundstickning med rundstickan eller strumpstickor. Markera de mittersta 5 m under ärmen. Se markeringarna för ärmen på diagrammet. Sticka runt på samma sätt som kroppen och minska 1 m på var sida om de 5 markerade m på vart 4:e (4:e) 5:e (5:e) v. Byt till strumpstickor när rundstickan blir för lång. Byt till strumpstckor 4 mm när det är 30 (30) 40 (40) m på stickan och ärmen har önskad längd, sticka resår i 4 – 5 cm. Maska av med italiensk avmaskning. Sy ihop ärmhålet med de 15 m på tråden från fram- och bakstycket.

BLOMSTER

Den nuvarande versionen av BLOMSTER är version 2

Sida 3
Använd strumpstickor 2,5 mm samt bottenfärg och lägg upp 62 m. Sticka 6 cm resår (1 rm, 1 am). Byt till 3 mm stickor och öka jämnt fördelat till 90 (98) 116 m. Påbörja mönsterstickningen med bårdens 3 m, därefter resten av varvet i mönster. Även här kommer mönstret att börja och sluta spegelvänt vid bården. Varvets start är vid bården. Gör ökning på var sida om bården på vart 7:e v. De nya m som bildas stickas in enl mönster efterhand som de skapas. Gör denna ökning totalt 16 ggr, = 122 (130) 148 m. Sticka tills ärmen mäter 45 (46) 47 cm, och se till att sluta med samma v i mönsterdiagrammet som det är på bålen. Sätt därefter, i var sida, bårdens 3 m + 5m på var sida om dem, på en tråd för ärmhål. (= 109 (117) 125 m). Sticka en ärm till.

BLÅ

Den nuvarande versionen av BLÅ är version 4

Sida 5:
GARN
300 (350) g Isager Tweed färg Navy eller Turquise
150 (175) g Isager Silk Mohair färg 47 eller 44
De två garnerna stickas tillsammans.

CHERRY

Den nuvarande versionen av CHERRY är version 3.

Sida 7
Vänster sida (mot framstycket)
Avmaska SAMTIDIGT från avigsidan 8 (8) 12 (12) m på vartannat v en gång (…)
Det är nu avmaskat 27 (30) 37 (40) m över 48 (52) 56 (60) v.
Nu återstår det 52 (54) 52 (54) m på st.

VECK 2: Sätt återigen följande 8 m på en strumpsticka (A) (…) Sticka nu ihop de 3 omgågarna m vridet rätt = VECK 2.
Sticka 2 (3) 2 (3) rm. Avmaska resterande 20 (22) 20 (22) m på följande v (=avigsidan).

CLOUDS OF SILS MARIA

Den nuvarande versionen är: 3

GARN
Färg A: 250 g Isager Highland färg Sand
Färg A: 150 g Isager Alpaca 1 färg 2s Eco
eller
300 g Isager Tweed färg Winter Grey

Färg B: 10 g Isager Highland färg Clay
Färgt B: 10 g Isager Alpaca 1 färg 8s Eco
Färg C: 10 g Highland färg Sky
Färg C: 10 g Isager Alpaca 1 färg 4s
Färg D: 15 g Isager Alpaca 2 färg 0 Eco
Färg D: 10 g Isager Alpaca 1 färg 0 Eco
Färg E: 10 g Isager Highland färg Charcoal
Färg E: 10 g Isager Alpaca 1 färg 30

Plagget stickas med en tråd av varje kvalitet.

DUNE

Den nuvarande versionen: 2

ÄRMER, Sida 6, nederst
Nästa v: 1 rm – öka 1 m – 14 (16) 16 (18) rm – [* 1 am – 1 rm *. Upprepa fr * till * ytterligare 10 ggr – 1 am (var uppmärksam på att muddens resårmaskor skall fortsätta vara obrutna här)] – 14 (16) 16 (18) rm – öka 1 m – 2 rm.

Sida 7, kolumn 1, linje 3
Stl. M: Öka på vart 6:e v genom att öka 1 m på var sida om de 3 markerade m totalt 15 ggr (90 v) = 90 m.

Kirsten shirt

Den nuvarande versionen: 2

Sida 11, 2. kolonm
tråden med den efterföljande m avigt genom bakre maskbågarna. Upprepa från * till * vid alla vändmaskor, sticka v ut avigt.
Sätt de resterande 24 (26) 26 (30) 30 (30) m på en maskvajer.

Sida 11, 2. kolonm
Vänster axel
Sticka med fg A.
V 1 (rätsidan): 34 (36) 36 (40) 40 (40) rm, maska av 19 (23) 23 (23) 23 (23) m jämnt, sticka rätt tills det återstår 6 (7) 7 (7) 7 (7) m på v, vänd. Låt de första 34 (36) 36 (40) 40 (40) m vila så länge (= höger axel). Sticka fram- och tillbaka över vänster axels 34 (36) 36 (40) 40 (40) m med vändvarv.

Sida 11, 2. kolonm
Höger axel
Sticka fram- och tillbaka över höger axels 34 (36) 36 (40) 40 (40) m med fg A:
V 1 (avigsidan) Maska av 6 (6) 6 (6) 6 (6) m jämnt, sticka avigt tills det återstår 6 (7) 7 (7) 7 (7) m på v, vänd.

MOUSE

ÄRMAR
Plocka med en kort rundsticka 4 mm och med Spinni upp 68 (68) 78 (82) m runt ärmhålet. Sticka ett avigt v. Fortsätt i mönster som tidigare och markera 1 m under ärmen. Minska på var sida om den markerade m på vart 8 (8) 6 (6):e v, minska genom att sticka 2 m tills före och efter den markerade m.

PALERMO

Den nuvarande versionen: 3

GARN
250 (250) 250 (250) g Isager Hør Organic färg ink (svart)
eller 150 (150) 150 (200) g Isager Alpaca 2 färg 30
100 g vardera av färgerna: indigo, khaki, nougat
Det stickas med 2 trådar genom hela arbetet.

SUGAR

Den nuvarande versionen av SUGAR är version 4.

MATERIALER
200 (200) 250 (250) g Isager Trio fg Sage 250 (300) 350 (350) g Isager Merilin fg 41

STICKPROV
Lägg upp 22 m med bägge trådarna och sticka det 1:a v från avigsidan. V 1: Sticka en kedjekantmaska genom att lägga upp tråden på vänster sticka och lyft den 1:a m under tråden utan att sticka den, lyft nästa m med garnet framför m, 5 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 5 rm, lyft 1 m med tråden framför m, 1 rm. V 2: Sticka en kedjekantmaska och sticka övriga m rätt. V 3: Som v 1. V 4 som v 2 men med FLÄTA över de 2 x 2 slätstickade maskorna. När de 4 v är stickade 2 gånger, stickas v 1 och sedan ett v med ökning och KNAPPHÅL från rätsidan: 1 kedjekantm, 4 rm, omslag, 2 rm tills, 4 rm, öka 1 m genom att lyfta tråden före nästa m upp på vänster sticka och sticka den vridet rätt, dvs sticka m bakifrån, sticka övriga m rätt. Nästa v (avigsidan): lyft 2 m med tråden framför m, * 5 rm, 2 am *. Upprepa * till * och sluta med 5 rm, lyft 1 m med tråden framför m, 1 rm.

Knapphålet ligger nu intill flätan och kommer att passa bra till en knapp som sys fast mitt på den rätstickade kanten på motsatt framstycke. Var alltid noga med att inte placera ett knapphål i mitten på en kant. Det är den yttersta sidan av knapphålet som skall luta sig mot knappen. Fortsätt som tidigare men kom ihåg att den nu är 5 m i den mittersta randen och därmed 23 m på stickan. När dessa 4 v är stickade 6 ggr stickas den 1:a v en gång till och sedan ett v med knapphål på samma sätt som förut = 18 v mellan knapphålen. När de 4 v är stickade 9 gånger, stickas det 1:a v en gång till, maska sedan av från rätsidan. Mät stickprovet, som helst bör mäta 9 x 10 cm. Är det för litet bör det stickas på grövre stickor och är det för stort bör det stickas på tunnare stickor.

BAKSTYCKE
Fortsätt minska tills totalt 12 (19) 19 (26) m är minskade i var sida. Fortsätt att sticka rakt upp över de återstående 81 (81) 95 (95) m (11 (11) 13 (13) x 7 m + 4 m) i mönster, det är nu en fläta ytterst i var sida + den yttersta rätmaskan som används till att sy ihop med. När arbetet mäter 20 (21) 22 (23) cm från ärmhålet, markeras de mittersta 23 (23) 25 (25) m till nacke. Det är nu 29 (29) 35 (35) m i var sida till axlar.
ÄRMAR
Lägg upp 48 (48) 56 (56) m (4 x 11 (11) 13 (13) m + 4 m) med båda garnerna.

SWAN

PLAGGETS MÅTT
Ärmlängd från ärmhål: 43 (43) 39,5 (38) cm

ÄRMAR
Lägg upp 46 (46) 50 (50) m med italiensk uppläggning på strumpstickor 4,5 mm. Sticka dubbelstickning och resår på samma sätt som kroppen tills ärmmudden mäter 5 (5) 7 (5) cm.
Stl M-L: Öka på vart 4:e totalt 26 ggr = 104 v. Efter den sista ökningen är det 102 m på v och hela ärmen mäter ca 39,5 cm.
Stl L-XL: Öka växelvis på vart 3:e v och vart 4:e (dvs öka varannan gång på det 3:e v och varannan gång på det4:e v)  totalt 30 ggr = 105 v. Efter den sista ökningen är det 110 m på v och hela ärmen mäter ca 38 cm.

SWIRL

Den nuvarande versionen: 3

Sida 4

KONSTRUKTION
Jumpern har en djup raglan och en passform som är oversize.
Den stickas runt nerifrån och upp.
Ärmar och kropp samlas ihop till oket som stickas runt samtidigt som intagningar sker för raglan på fram- och bakstycke. Ärmarna stickas rakt och avslutas med 3 rm tills över maskorna så att ärmarna rynkas ihop överst. Der afsluttes med en halskant i en bred rib, som på ærmer og krop.

Sida 6
OK
(…)
Upprepa de sista 2 v tills det är vänt 4 x 14 m i var sida.
Härefter görs inga fler raglaninganingar.
Nästa v (rätsidan): Sticka fram till den första markören på tråden på vänster axel, lyft länken som markören sitter på upp på vänster sticka och sticka den rätt ihop med nästa m. Sticka vändningarna på samma sätt fram till mitten på framstycket.

Sida 7
HALSKANT
Fortsätt sticka runt i resår (1 rm – 1 am) över halskantens 150 (150) 154 (154) 162 (162) m. Anpassa resåren så att de räta maskorna på raglanmaskorna fortsätter obrutna upp resåren. Sticka totalt 6 v resår med färg A. Byt till färg B och sticka 2 v rätt. Byt till färg A och sticka 1 v rätt och 5 v resår (1 rm – 1 am).
Byt till färg B och sticka 1 v rätt. Sticka nu 1 v och minska samtidigt genom att sticka 2 rm tills över varje raglanintagning så att maskantalet blir 146 (146) 150 (150) 158 (158) m.
Byt till färg A och sticka 4 v resår. Avsluta med 4 v dubbelstickning och italiensk avmaskning.

Tan topp og shorts

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 9, 2. kolonm
SAMTIDIG, efter 22 v, skall inte längre stickas kantmaska i rätstickning längs v-ringningen utan här skall kilen sluta. Det finns nu 38 (41) 45 (45) m på stickan.

För stl S, L och XL stickas v 23 enl följ:
V 23: 1 lmgf, 2 rm, 2 am, 28(-)32(32) rm, 2 rtills, 1 rm, 2 am, 3 rm. Det skall vara samma antal maskor på stl L och XL eftersom de börjar med samma antal m (=45 m) och har samma antal minskninar fram till v 23.
V 24: 3 lmgf, 2 rm, 27(-)34(34) am, 2 rm, 2 lmgf, 1 rm. Det skall vara samma antal maskor på stl L och XL eftersom de börjar med samma antal m (=45 m) och har samma antal minskninar fram till v 23
För stl M stickas v 23 enl följ:
V 23: 1 lmgf, 2 rm, 2 am, -(31)-(-) rm, 2 rtills, 1 rm, 2 am, 3 rm .
V 24: 3 lmgf, 2 rm, -(31)-(-) am, 2 rm, 2 lmgf, 1 rm.

Fortsätt som beskrivet ovan och gör resterande minskningar för halsringning och ärmhål.
När alla minskningar är gjorda återstår det 12 (12) 12 (12) m på stickan.
(…)

TEXTURE VEST

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 10, 1. kolonm

BAKSTYCKE
Fortätt nu rakt upp i mönster med en knutkantmaska i var sida, tills 4 (4,5) rapporter är stickade = 48 (54) v i ärmhålet. Sluta på diagrammets (7:a) 1:e v, som är ett v från rätsidan.

TORHILD’S OUT OF THE BLUE

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 7:

FRAMSTYCKE
(…)
Nu görs halsringningen: Sticka 84 m i mönster, sätt de sist stickade (mittersta) 22 m på ett masksnöre/tråd och sticka färdigt var sida för sig. Det är nu (146 – 22)/2 = 62 m till var axel.

VIRGINIA

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 3:

GARN
Färg A:
200 (250) 300 (350) 400 (450) 500 g Isager Merilin fg 9
100 (125) 150 (175) 200 (225) 250 g Isager Silk Mohair fg 63
Färg A stickas med en tråd av var kvalitet.

Färg B:
50 (100) 100 (100) 100 (100) 100 g Isager Jensen Yarn fg 30
Färg B stickas med enkel tråd.

ÅRET RUNDT

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 4, 2. kolonm

Nu ska det ökas i varje sida och de yttersta
7 m ska stickas räta på alla v till kant: Sticka först ärmens m, lägg därefter upp 69 (68) 79 (86) 93 m i förlängningen av maskorna på stickan. Sticka tillbaka över alla m och lägg även upp 69 (68) 79 (86) 93 m i den andra sidan = 220 (220) 244 (242) 286 m och en längd på 50 (50) 55 (65) 65 cm. Fortsätt med mönsterränder över alla m och sticka 15 (17,5) 20 (22,5) 25 cm axel. Kom ihåg
rätstickningen i var sida till kant.