Svenska korrigeringar och uppdateringar

BARNTRÖJA RELIEF

ÄRMAR
Plocka upp 11 (11) 13 (13) x 6 = 66 (66) 78 (78) m längs ärmhålskanten med en kort rundsticka 5 mm. Sticka 3 cm fram- och tillbaka (samma längd som ärmhålet), fortsätt i rundstickning med rundstickan eller strumpstickor. Markera de mittersta 5 m under ärmen. Se markeringarna för ärmen på diagrammet. Sticka runt på samma sätt som kroppen och minska 1 m på var sida om de 5 markerade m på vart 4:e (4:e) 5:e (5:e) v. Byt till strumpstickor när rundstickan blir för lång. Byt till strumpstckor 4 mm när det är 30 (30) 40 (40) m på stickan och ärmen har önskad längd, sticka resår i 4 – 5 cm. Maska av med italiensk avmaskning. Sy ihop ärmhålet med de 15 m på tråden från fram- och bakstycket.

CHERRY

Den nuvarande versionen av CHERRY är version 3.

Sida 7
Vänster sida (mot framstycket)
Avmaska SAMTIDIGT från avigsidan 8 (8) 12 (12) m på vartannat v en gång (…)
Det är nu avmaskat 27 (30) 37 (40) m över 48 (52) 56 (60) v.
Nu återstår det 52 (54) 52 (54) m på st.

VECK 2: Sätt återigen följande 8 m på en strumpsticka (A) (…) Sticka nu ihop de 3 omgågarna m vridet rätt = VECK 2.
Sticka 2 (3) 2 (3) rm. Avmaska resterande 20 (22) 20 (22) m på följande v (=avigsidan).

DUNE

Den nuvarande versionen: 2

ÄRMER, Sida 6, nederst
Nästa v: 1 rm – öka 1 m – 14 (16) 16 (18) rm – [* 1 am – 1 rm *. Upprepa fr * till * ytterligare 10 ggr – 1 am (var uppmärksam på att muddens resårmaskor skall fortsätta vara obrutna här)] – 14 (16) 16 (18) rm – öka 1 m – 2 rm.

Sida 7, kolumn 1, linje 3
Stl. M: Öka på vart 6:e v genom att öka 1 m på var sida om de 3 markerade m totalt 15 ggr (90 v) = 90 m.

MOUSE

ÄRMAR
Plocka med en kort rundsticka 4 mm och med Spinni upp 68 (68) 78 (82) m runt ärmhålet. Sticka ett avigt v. Fortsätt i mönster som tidigare och markera 1 m under ärmen. Minska på var sida om den markerade m på vart 8 (8) 6 (6):e v, minska genom att sticka 2 m tills före och efter den markerade m.

SUGAR

Den nuvarande versionen av SUGAR är version 4.

MATERIALER
200 (200) 250 (250) g Isager Trio fg Sage 250 (300) 350 (350) g Isager Merilin fg 41

STICKPROV
Lägg upp 22 m med bägge trådarna och sticka det 1:a v från avigsidan. V 1: Sticka en kedjekantmaska genom att lägga upp tråden på vänster sticka och lyft den 1:a m under tråden utan att sticka den, lyft nästa m med garnet framför m, 5 rm, 2 am, 4 rm, 2 am, 5 rm, lyft 1 m med tråden framför m, 1 rm. V 2: Sticka en kedjekantmaska och sticka övriga m rätt. V 3: Som v 1. V 4 som v 2 men med FLÄTA över de 2 x 2 slätstickade maskorna. När de 4 v är stickade 2 gånger, stickas v 1 och sedan ett v med ökning och KNAPPHÅL från rätsidan: 1 kedjekantm, 4 rm, omslag, 2 rm tills, 4 rm, öka 1 m genom att lyfta tråden före nästa m upp på vänster sticka och sticka den vridet rätt, dvs sticka m bakifrån, sticka övriga m rätt. Nästa v (avigsidan): lyft 2 m med tråden framför m, * 5 rm, 2 am *. Upprepa * till * och sluta med 5 rm, lyft 1 m med tråden framför m, 1 rm.

Knapphålet ligger nu intill flätan och kommer att passa bra till en knapp som sys fast mitt på den rätstickade kanten på motsatt framstycke. Var alltid noga med att inte placera ett knapphål i mitten på en kant. Det är den yttersta sidan av knapphålet som skall luta sig mot knappen. Fortsätt som tidigare men kom ihåg att den nu är 5 m i den mittersta randen och därmed 23 m på stickan. När dessa 4 v är stickade 6 ggr stickas den 1:a v en gång till och sedan ett v med knapphål på samma sätt som förut = 18 v mellan knapphålen. När de 4 v är stickade 9 gånger, stickas det 1:a v en gång till, maska sedan av från rätsidan. Mät stickprovet, som helst bör mäta 9 x 10 cm. Är det för litet bör det stickas på grövre stickor och är det för stort bör det stickas på tunnare stickor.

BAKSTYCKE
Fortsätt minska tills totalt 12 (19) 19 (26) m är minskade i var sida. Fortsätt att sticka rakt upp över de återstående 81 (81) 95 (95) m (11 (11) 13 (13) x 7 m + 4 m) i mönster, det är nu en fläta ytterst i var sida + den yttersta rätmaskan som används till att sy ihop med. När arbetet mäter 20 (21) 22 (23) cm från ärmhålet, markeras de mittersta 23 (23) 25 (25) m till nacke. Det är nu 29 (29) 35 (35) m i var sida till axlar.
ÄRMAR
Lägg upp 48 (48) 56 (56) m (4 x 11 (11) 13 (13) m + 4 m) med båda garnerna.

SWAN

PLAGGETS MÅTT
Ärmlängd från ärmhål: 43 (43) 39,5 (38) cm

ÄRMAR
Lägg upp 46 (46) 50 (50) m med italiensk uppläggning på strumpstickor 4,5 mm. Sticka dubbelstickning och resår på samma sätt som kroppen tills ärmmudden mäter 5 (5) 7 (5) cm.
Stl M-L: Öka på vart 4:e totalt 26 ggr = 104 v. Efter den sista ökningen är det 102 m på v och hela ärmen mäter ca 39,5 cm.
Stl L-XL: Öka växelvis på vart 3:e v och vart 4:e (dvs öka varannan gång på det 3:e v och varannan gång på det4:e v)  totalt 30 ggr = 105 v. Efter den sista ökningen är det 110 m på v och hela ärmen mäter ca 38 cm.

SWIRL

Den nuvarande versionen: 3

Sida 4

KONSTRUKTION
Jumpern har en djup raglan och en passform som är oversize.
Den stickas runt nerifrån och upp.
Ärmar och kropp samlas ihop till oket som stickas runt samtidigt som intagningar sker för raglan på fram- och bakstycke. Ärmarna stickas rakt och avslutas med 3 rm tills över maskorna så att ärmarna rynkas ihop överst. Der afsluttes med en halskant i en bred rib, som på ærmer og krop.

Sida 6
OK
(…)
Upprepa de sista 2 v tills det är vänt 4 x 14 m i var sida.
Härefter görs inga fler raglaninganingar.
Nästa v (rätsidan): Sticka fram till den första markören på tråden på vänster axel, lyft länken som markören sitter på upp på vänster sticka och sticka den rätt ihop med nästa m. Sticka vändningarna på samma sätt fram till mitten på framstycket.

Sida 7
HALSKANT
Fortsätt sticka runt i resår (1 rm – 1 am) över halskantens 150 (150) 154 (154) 162 (162) m. Anpassa resåren så att de räta maskorna på raglanmaskorna fortsätter obrutna upp resåren. Sticka totalt 6 v resår med färg A. Byt till färg B och sticka 2 v rätt. Byt till färg A och sticka 1 v rätt och 5 v resår (1 rm – 1 am).
Byt till färg B och sticka 1 v rätt. Sticka nu 1 v och minska samtidigt genom att sticka 2 rm tills över varje raglanintagning så att maskantalet blir 146 (146) 150 (150) 158 (158) m.
Byt till färg A och sticka 4 v resår. Avsluta med 4 v dubbelstickning och italiensk avmaskning.

TEXTURE VEST

Den nuvarande versionen är version 2.

Sida 10, 1. kolonm

BAKSTYCKE
Fortätt nu rakt upp i mönster med en knutkantmaska i var sida, tills 4 (4,5) rapporter är stickade = 48 (54) v i ärmhålet. Sluta på diagrammets (7:a) 1:e v, som är ett v från rätsidan.