Strik a la carte 2

Japansk Mosaik

Side 20, Ærme, 5.linie: Denne sætning slettes: På hver side af disse m laves der nu en ny m på hver 4. Omg. De nye m strikkes også I striber.

Side23, Diagram: Det øverste C skiftes ud med D

Mål på tegning: Overarm 135 m = 48 cm

Krydser

Side 58: Her er angivet forkert garnforbrug i den mindste størrelse:

200 g Isager Tvinni fv 47
100 g Isager Spinni fv 47
100 g Isager Tvinni fv 60
50 g Isager Highland fv soil (F)
100 g Isager Highland fv curry (C), stone  (D),  sky (E)

Sømandstrøjen

Side 62: Efter de 5 p ret skal der startes: 3 vr – 3 ret for at få mønsteret til at passe.

Viking Jakke

Side 80: Mønsterdiagrammet er tænkt som en visuel hjælp til strikkeprøven, der starter på side 76 – Slå 38 m op og strik fra vrangsiden:

X = en retstrikket kantm
. (prik) = vrang fra retsiden, ret fra vrangsiden
V = ret fra retsiden, vrang fra vrangsiden
/ – de skrå streger er henholdsvis højredrejede og venstredrejede snoninger over 5 eller 6 m

Men det er lettest bare at strikke prøven ifølge forklaringen, hvor hver p er beskrevet!

Diamanten

S.94 – vedrørende signaturer under mønsterdiagram: // = 2 m r sm. Den modsatte retning er 2 m dr r sm