Udtagninger

HØJREDREJET UDTAGNING

(1 nymh)

VENSTREDREJET UDTAGNING

(1 nymv)

SLÅ OM PINDEN